• Να αποτελέσει η ΦΩΣ συνώνυμο της αγοράς λαμπτήρα
  • Να προσφέρουμε στους πελάτες μας τις καλύτερες “value for money” επιλογές σε προϊόντα και υπηρεσίες
  • Να δημιουργούμε υγιείς και εποικοδομητικές συνεργασίες και συνέργειες με τους συνεργάτες και προμηθευτές μας
  • Να αναπτύξουμε το δίκτυο καταστημάτων ΦΩΣ σε όλη την Ελλάδα